Tin mới[UPDATE] Nội dung UPDATE 04.11

[UPDATE] Nội dung UPDATE 04.11

04/11
 1. Thêm mới Quỹ Trưởng Thành

 2. Nhân vật cần đạt cấp 20 trở lên để tham dự.

 3. Quỹ Trưởng Thành phân làm 3 mức: mức 1 là phúc lợi miễn phí, chỉ cần đạt đủ cấp độ yêu cầu là có thể nhận

 4. Mức 2 có giá bán 6.99 USD, sau khi mua cần đợi cấp độ đạt yêu cầu là có thể nhận lượng lớn thưởng Ngân Nguyên Bảo

 5. Mức 3 có giá bán 19.99 USD, sau khi mua cần đợi cấp độ đạt yêu cầu là có thể nhận lượng lớn thưởng Nguyên Bảo

 6. Chú ý: Số tiền mua Quỹ Trưởng Thành sẽ không được tính vào Tích Nạp.

 7. Có thể cùng lúc mua 2 mức quỹ.

 

 

 1. Sự kiện mới【Ống Tiền Vàng】

 2. Nhân vật cần đạt cấp 15 trở lên.

 3. Sau khi Ống Tiền Vàng xuất hiện, có thể tham gia chiếm cứ đất đai, thảo phạt đạo tặc, phá hủy cứ điểm để tăng lượng Ngọc Tiền trong ống.

 4. Khi Ngọc Tiền trong ốn g đã đầy, có thể mua ống khác để nhận thêm Ngọc Tiền.

 5. Khi Ngọc Tiền trong ống đầy, gần mua thêm ống trong thời gian giới hạn, sau thời gian đó, ống tiền vàng sẽ biến mất và không xuất hiện lại.

 6. Ống Tiền Vàng có tổng 4 mức nạp.

 7. Khi ống tiền của mức nạp trước đã được mua hoặc quá hạn biến mất, thì mức nạp sau sẽ xuất hiện.

 8. Nếu không kịp thời mua ống tiền mới, ống tiền của mức nạp cũ sẽ vĩnh viễn biến mất.

 9. Sự kiện Ống Tiền Vàng chỉ mở trong mùa đấu đầu tiên.

Tên gói

USD

RMB

Ngọc Tiền

Ống Tiền Vàng 1

1.99

12

500

Ống Tiền Vàng 2

4.99

30

2000

Ống Tiền Vàng 3

9.99

68

4000

Ống Tiền Vàng 4

19.99

128

8000

 

 1. Thêm mới【Gói Cốt Truyện】

 2. Hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện có thể mở Gói Cốt Truyện tương ứng.

 3. Gói Cốt Truyện cũng có thể mua bằng cách nạp in-app.

 4. Chú ý: Số tiền nạp in-app để mua Gói Cốt Truyện sẽ không được tính vào tích nạp.


 

 1. Thay đổi UI giao diện chính

 2. Thay đổi hình ảnh UI ở giao diện chính

 3. Nút “Thiên Hạ Đại Thế”ở góc trái phía trên sẽ được đổi sang khu vực góc bên phải phía dưới.

 

 1. Gộp các Cổng Sự Kiện

 2. Cổng Nạp Đầu, Thẻ Tháng, Quỹ Trưởng Thành, Lệnh Tướng Quân, Gói Cốt Truyện sẽ được gộp chung vào giao diện “Nạp Sự Kiện”

 3. Tụ Tướng Các, Cộng Đồng sẽ được gộp chung vào giao diện SNS.

 1. Thêm các thông tin mới cho Võ Tướng

 2. Thêm mới giao diện các nội dung như Thẻ Võ Tướng, Avatar, Chi tiết tướng, Chiêu Mộ vào phần Giới thiệu Tướng.

 3. Tối ưu hóa đồ họa bản đồ

 4. Điều chỉnh lại độ bão hòa cho 1 số hình ảnh.

 5. Ở mục cài đặt có thể cài đặt tắt mở của các thông báo:

 6. Tông chủ onl-offline

 7. Chiêu mỗ Võ Tướng

 

 1. Các tối ưu khác

 2. Tối ưu các bước bắt buộc thăng cấp Hoa Nguyên Bảo lên Đô Phủ trong Hướng dẫn Tân Thủ.

 3. Thêm mới copy - paste trong ingame.

 

 1. Tối ưu hóa Lục Lâm Quân (Mùa 1 không mở, không cần thông báo)

 2. 【Tối ưu hóa Lục Lâm Quân】Xóa bỏ tính năng hạn chế Võ Tướng

 3. 【Tối ưu hóa Lục Lâm Quân】Xóa bỏ tính năng Mở khóa Võ Tướng của mục Lục Lâm Chiêu Mộ

 4. 【Tối ưu hóa Lục Lâm Quân】Thêm mới Xu Đao Lục lâm Quân và tăng sản lượng tài nguyên

 5. 【Tối ưu hóa Lục Lâm Quân】Thêm mới EXP Quận Chúa của Lục Lâm Quân, nhận trong 4 lần đầu cướp đoạn Thôn Trang.

 6. 【Tối ưu hóa Lục Lâm Quân】Dựa theo số lượng thành phụ trước khi Lục Lâm Quân chuyển phái để trả lại cho user số lượng thành phụ đã xây/ hoặc chuyển hóa thành tài nguyên tương ứng để xây thành phụ.

 7. Điều chỉnh sự kiện mùa đấu (Không công khai, truyền thông)

 8. Sự kiện Lệnh Tướng Quân: Đóng server mới (tức server 15) trong mùa 1

 9. Sự kiện tích nạp 2:Đóng server mới (tức server 15) trong mùa 1

 10. Mừng server mới:Đóng server mới (tức server 15) trong mùa 1

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ